ZOO

En god schiep de mens naar het beeld van zichzelf.
En Prometheus boetseerde de mens uit het slijk der aarde, naar het beeld van de goden zelf.
En toen was er een knal te horen en ontstond op aarde het leven onder water.
De mens schiep zichzelf naar het beeld van de evolutie.

Wat is het nu? Wat is het? Wat is waar? Wie ben ik? Wie zijn zij?
Ik weet het verdomme niet meer. Verdomme, godverdomme. Jezus nog aan toe.

Ik dacht dat het met een offer allemaal beter zou gaan. De goedheid van mijn zoon moest de mens bekeren. Bekering is inzicht, maar het is mislukt. Niemand is tot inzicht gekomen. Niemand is in staat om een mens te worden zoals ik god ben. Nochtans heb ik ze geschapen naar mijn eigen beeld. Ben ik dan zo slecht als zij zijn? Of zijn ze te veel van mijn beeld afgeweken? Wie zal het zeggen? De wereld zwijgt als de dingen er werkelijk toe doen. Dan zwijgt de wereld, godverdomme. Iedereen is dom. Mens, verdomd. Verdomde vuile rotte schepping.

Ik ben de opperste instantie. Er is niets of niemand boven mij. Maar ik verlies de controle, ik heb het niet meer in de hand. Er moet dan toch iets zijn wat de dingen wel in de hand heeft. De mens is zijn geloof in mij kwijt en tegelijk ben ik er nog. De mens is god. God is een mens. Ik ben een mens, want ik ben de mens. De mens. Verdomde, vuile, rotte schepping. De grootste vergissing die ik ooit heb begaan sinds ik er ben. Hoogverraad en godslastering. Een doorn in het alziende oog dat ik ben. Ik ben die is, maar blijf vissen in het ongewisse. Ah, pijnlijke leegte van mijn witte wolk.

Kaputt, kaputt, kaputt. Alles moet eraan, en ik kan alleen maar toekijken hoe degradatie en destructie zich tot een noodlottig zwart gat verenigen. En dat is goed. Want ja hoor, willen of niet, het einde is nabij. Alweer. Deucalion en Pyrrha all over again. Noah all over again. Het moet gedaan zijn met die zever, voor eens en voor altijd, zodat alleen ik nog overblijf. De eeuwige, onveranderlijke en goede god. Het staat in de sterren geschreven. Sterren die ik heb geschapen. Geen evolutie. Gecreëerd uit het slijk der aarde zijt gij en tot het slijk der aarde zult gij wederkeren. Slijk der aarde is mijn scheppende hand.

Ik geef geen troon af aan beesten. Geen enkele diersoort keert zich zo hevig tegen zijn soortgenoten als de mens. De mens is de meest bloeddorstige diersoort die ik heb geschapen, want weerwolven zijn Satans werk. Mijn broeder. Nu kan ik eindelijk zien dat hij het al die tijd bij het rechte eind had. Geen troon voor beesten. Onderontwikkeld. Primitief. Behoefte, behoefte, behoefte. Eten, slapen, pissen, kakken en seksen. Dááraan mijn troon afgeven? Als de mens god is geworden en ik dus mens ben, schiet ik nog liever een kogel door mijn verdomde beestenkop.

Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje
aan de wereldse wand
wie is de grootste en machtigste
van het heelal, mijn land
het raakt noch kant noch wal
als je zeggen zal
de mens, dat beest, mijn vriend,
is het die dat verdient.
De wereld is een zoo geworden, en als ik in de wolken mijn dromen had gezien, dan viel er zeker geen zoo te bespeuren. De wereld is een dierenpark. Het intellect heeft het pleit verloren, want iedereen is aap. Evolutionair creationisme en de spoedige teleurstelling van de wanhopige onmacht.
De mensheid loopt dood op één poot, maar hoopt stiekem nog dat het voorgevoel geen feit wordt.

De tijd is rijp voor zuivering, zoals ik zei. Het jaar van de ondergang. Neen, ze hebben zich niet vergist. Tweeduizend en twaalf jaar na zijn geboorte zou het pleit beslecht zijn. En zo geschiedde. Sesam, open voor hen de poort, zoals het hoort, leid elke soort naar het gestoorde einde. Het moet wreed zijn, het zal wreed zijn. De peetvader geeft geen snoep als het kind tegen zijn benen schijt. Het is onbegonnen werk om het kaf van het koren te scheiden,. De vreemde eend in de bijt laat gewillig toe dat hij te lijden heeft onder de schuld van de ander.

Ik zal het zeggen met de woorden van Johannes, zijn ziel zij gezegend.
Het lam zal de eerste zegel openen, voor de tweede keer, en denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Een wit paard en een ruiter met een boog en een kroon, de messias, redder in nood! Maar niets is minder waar. Het is de ruiter van de valse vrede. De antichrist. KOMT EN ZIE, schreeuwt het paard met trillende stem. En zien zullen ze, de beesten.
De tweede zegel openbaart het rode paard van de oorlog. De ruiter draagt een zwaard, waarmee hij de aarde in tweeën zal splijten. KOMT EN ZIE, schreeuwt het paard met bulderende stem. En zien zullen ze, de beesten.
Het lam schudt zijn hoofd en zucht vermoeid. Hij heeft duidelijk heel wat pijn te verduren. Mijn zoon, het lam, kreunt onder het gewicht van het einde mijner schepselen. Zegt Jezus, dat heb jij mij aangedaan.
KOMT EN ZIE, grinnikt het voorlaatste paard. En zien zullen ze, de beesten.
Een schaterlach weerklinkt uit de stinkende bek van de derde ruiter. Hij brengt de honger en draagt een weegschaal. Gij zult gewassen winnen uit de aarde om te overleven, en als gij sterft, zult gij tot diezelfde aarde wederkeren. Binnenkort komt gij tekort. Stof tot stof, slijk tot slijk. Oorzaak tot gevolg.
Het lam ziet tenslotte een vaal paard, lelijk, maar volslank en zelfzeker. Het wordt bereden door een ruiter die lijkt op een lijk. Bleek en met holle ogen. Een monster uit de hades. De hel volgt hem na. Hij is de dood. KOMT EN ZIE, vormt zijn adem met wolkjes in de lucht. Stikstof. Stikken zullen ze, de monsters.
De combinatie van de vier zal vernietigend zijn. Deze keer blijft het niet bij schrijfsels, Johannes. Je Openbaring is waarlijk een profetie geworden. Zo één van de weinige die uitkomt.

En ik, ik zal komen en zien dat het goed is.
Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje
aan de wereldse wand
wie is de grootste en machtigste
van het heelal, mijn land
het raakt toch kant noch wal
als je zeggen zal
de mens, dat beest, mijn vriend,
is het die 253093_4489128224120_340982854_ndat verdient. 297714_4489096583329_2122066084_n 304359_4489088983139_229009803_n 386180_500113840016386_1694450261_n 393341_4367944484011_809710731_n 399679_500113640016406_985563683_n 488238_500114033349700_1773475993_n 551579_500113556683081_1753301627_n 557267_4368380974923_746393376_n 601533_4489123424000_285492056_n 644294_4368080967423_217416250_n affiche zoo

Dit bericht is geplaatst in Theater. Bookmark de permalink.